Συνεργασίες

Μνημόνιο συνεργασίας με 

1) το Εργαστήριο "Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού"(iLEADS) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
2)το Εργαστήριο "Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας"(LabHEM) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
3)την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων