Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής
22100 Τρίπολη


Κτίριο: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 3ος όροφος