Έργα
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΙΑΡΙΟ 20 ΩΡΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ