Νέα

Η εργασία με τιτλο "Exploring the gender gap in entrepreneurial efficacy and intention in Greece" των Alexandros Kakouris, Nikolaos Apostolopoulos, Zacharias Dermatis, Dimitrios Komninos and Panagiotis Liargovas η οποία παρουσιαστηκε στο συνέδριο ICEIRD 2017 (International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development), Θεσσαλονίκη 31 Αυγούστου - 1 Σεπτέμβρη 2017, βραβεύτηκε ως η καλύτερη ακαδημαϊκή εργασία του συνεδρίου.

2017_awarded_paper.pdf

Ο κος Αλέξανδρος Κακούρης ολοκλήρωσε την δεύτερη διδακτορική του διατριβή υπό την επίβλεψη του Καθ. Π. Λιαργκόβα με θέμα "Entrepreneurial opportunity perception: Analyzing the effect of the learning style". Η δημόσια υποστήριξη έγινε στο Τμήμα Οικονομικών την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.