ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


To ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση Διδακτορικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, από τον υποψήφιο διδάκτορα Παναγιώτη Φαρλέκα με θέμα:

 

«Ο ρόλος της έμμεσης φορολογίας μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού, ποτών, και καυσίμων στα έσοδα του κράτους και η επίδρασή της στους δείκτες ευημερίας. Αποτύπωση των αποτελεσμάτων ανά γεωγραφική περιοχή με GIS»

Τα στοιχεία των απαντήσεών σας παραμένουν απόρρητα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας στην παρούσα έρευνα.

Υπάρχουν 23 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη.
Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνετε στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιήσατε ένα κουπόνι ταυτοποίησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την έρευνα, παρακαλώ μείνετε ήσυχοι γιατί το κουπόνι αυτό δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνον για να δείξει εάν συμπληρώσατε ή όχι αυτή την έρευνα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αντιστοίχισης κουπονιών ταυτοποίησης και απαντήσεων σε μια έρευνα.