Ολοκληρωση διδακτορικης διατριβης

Ο κος Αλέξανδρος Κακούρης ολοκλήρωσε την δεύτερη διδακτορική του διατριβή υπό την επίβλεψη του Καθ. Π. Λιαργκόβα με θέμα "Entrepreneurial opportunity perception: Analyzing the effect of the learning style". Η δημόσια υποστήριξη έγινε στο Τμήμα Οικονομικών την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.

Copyright © 2017. Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.